Spring naar inhoud

C. Koster, VDM Berichten

Preek Hebreeën 12:14-15

In deze vierde en laatste preek over Hebr. 12 zien we, dat de Hebreeënschrijver opnieuw een heldere, krachtige oproep geeft: we moeten najagen de vrede met allen en de heiliging. Daartoe roept God u op: streef en verlang naar vrede en heiliging, met alles wat in je is. Stel dat op de eerste plaats in je leven. Als je dat doet, dan rust daar rijke zegen op in de gemeente. Maar als je vrede en heiliging niet najaagt, dan kan er in de gemeente zomaar allerlei moeiten ontstaan. Er kan verslapping zijn in het geloof, zonden in je eigen leven of onderlinge ruzies. Het tegenovergestelde van vrede en heiliging dus. Dat is enorm gevaarlijk, want dat leidt uiteindelijk tot afval van God. Daarom zegt de Heere: zie er op toe. En hou elkaar scherp. Hou elkaar bij de les. Wie zo volhardt in geloof en gehoorzaamheid, die mag God zien. Rijke belofte om bij God te zijn, in zijn heerlijkheid. In volmaakte vrede en heiliging.

Preek Hebreeën 12:5-11

Door moeite in je persoonlijk leven of in je geloof kan je opeens beseffen: het geloof beschermt mij niet voor tegenspoed, moeite en zorgen. Dat kan je onzeker maken of wanhopig. Dat dreigt te gebeuren bij de Hebreeën, en daarom vermaant de schrijver hen: weet dat de Heere jullie bestraft en onderwijst, als zijn kinderen. Hij vormt je in zijn leerschool.

Preek Spreuken 3:9-10

Hoe moet je als christen omgaan met je geld en je bezittingen? Dat is een belangrijke vraag. Ons geld en ons bezit, dat is maar geen vrijblijvende zaak in het geloof, waarmee we kunnen doen en laten wat we zelf willen. De Heere zegt het heel duidelijk in de Bijbel, Spr. 3: Vereer de HEERE met je bezit!

Preek Hebreeën 12:2-3

In het leven en sterven van de Heere Jezus kunnen we zien de ultieme kracht van het geloof. Maar tegelijk is Hij nog veel meer: Hij is onze Verlosser. Hij bleef trouw en gehoorzaam, ook toen Hij het kruishout moest dragen, ook toen Hij grote smaad kreeg. Hoe kon de Heere Jezus het volhouden? Doordat Hij zag op de vreugde, die God Hem zou geven. Daarom zegt de Heere tegen ons vandaag: let scherp op de Heere Jezus Christus.

Preek Zondag 21

Liturgie Psalm 65:1,2 Psalm 68:13 (na wet) Psalm 135:2,8,11 (na schriftlezing) Psalm 23:1,3 (na preek) Psalm 68:13 (na geloofsbelijdenis) Gezang 19:1 Schriftlezing Ef. 4:1-16 en NGB art. 27 Tekst Zondag 21 HC Preek Zondag 21…

Preek Joh. 13:21-30

Judas heeft de Heere Jezus verraden. Een huiveringwekkende gebeurtenis. Hoe is het mogelijk? Hoe kwam Judas tot deze daad? Was het een bewuste keuze? Of het noodlot? Een preek over de verrader, die voor zijn verraad al ontmaskert wordt door Jezus Christus. De laatste preek uit de serie over Jezus Christus, die met zijn discipelen het laatste Pascha eet.

Preek Lukas 22:19-20

Het zijn bekende woorden: ‘het nieuwe verbond in mijn bloed’. Maar wat betekenen die woorden eigenlijk? En hoe kan het, dat Jezus Christus inbreekt in het oeroude sacrament van het Pascha? En dat opheft tot het sacrament van het Avondmaal? De tweede preek in een serie over de Heere Jezus, die het laatste Pascha viert samen met zijn discipelen.