Spring naar inhoud

C. Koster, VDM Berichten

Preek Hebreeën 12:2-3

In het leven en sterven van de Heere Jezus kunnen we zien de ultieme kracht van het geloof. Maar tegelijk is Hij nog veel meer: Hij is onze Verlosser. Hij bleef trouw en gehoorzaam, ook toen Hij het kruishout moest dragen, ook toen Hij grote smaad kreeg. Hoe kon de Heere Jezus het volhouden? Doordat Hij zag op de vreugde, die God Hem zou geven. Daarom zegt de Heere tegen ons vandaag: let scherp op de Heere Jezus Christus.

Preek Zondag 21

Liturgie Psalm 65:1,2 Psalm 68:13 (na wet) Psalm 135:2,8,11 (na schriftlezing) Psalm 23:1,3 (na preek) Psalm 68:13 (na geloofsbelijdenis) Gezang 19:1 Schriftlezing Ef. 4:1-16 en NGB art. 27 Tekst Zondag 21 HC Preek Zondag 21…

Preek Joh. 13:21-30

Judas heeft de Heere Jezus verraden. Een huiveringwekkende gebeurtenis. Hoe is het mogelijk? Hoe kwam Judas tot deze daad? Was het een bewuste keuze? Of het noodlot? Een preek over de verrader, die voor zijn verraad al ontmaskert wordt door Jezus Christus. De laatste preek uit de serie over Jezus Christus, die met zijn discipelen het laatste Pascha eet.

Preek Lukas 22:19-20

Het zijn bekende woorden: ‘het nieuwe verbond in mijn bloed’. Maar wat betekenen die woorden eigenlijk? En hoe kan het, dat Jezus Christus inbreekt in het oeroude sacrament van het Pascha? En dat opheft tot het sacrament van het Avondmaal? De tweede preek in een serie over de Heere Jezus, die het laatste Pascha viert samen met zijn discipelen.

Preek Lukas 22:17-18

Een preek over de drinkbekers van Jezus Christus, ons Paaslam. De beker van het Paschafeest. De beker van het lijden. En de beker van de bruiloft van het Lam, die Hij straks met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader! De eerste preek van een korte serie over de laatste Paschaviering van Jezus Christus met zijn discipelen.

Preek Zondag 45 HC

Het gebed. Een prachtige gave van de Heere aan zijn volk. Terwijl het tegelijk heel moeilijk kan zijn om te bidden. Vraag jij wel eens: Heere, leer mij bidden? Weet je wat bijzonder is? De Heere wil jou leren bidden. Eén van de vele manieren waarop de Heere je wil leren bidden is via Hanna. Hanna als voorbeeld hoe wij mogen bidden tot God. Een preek over Zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus.

Preek Joh. 20:11-16

De intens verdrietige Maria staat bij het graf. Ontroostbaar. Ontredderd. Waar moet ze heen? Haar wereld is ingestort, want haar Heere is er niet meer. En nu is zijn graf ook leeg. Maria Magdalena, deze bijzondere vrouw die eerder al bevrijd is door Jezus Christus, mag nu opnieuw door Hemzelf bevrijd worden! Het paasevangelie van de eerste oor- en ooggetuige Maria Magdalena.