Sla over naar de inhoud

C. Koster, VDM Posts

Preek Mat. 27:28-29

“Gegroet, koning van de Joden.” Kan het nog met meer spot gezegd worden? De soldaten krijgen de vrije hand, om Jezus Christus met smaad en spot te overladen. Om hun spel met Hem te spelen. Is het een bizarre samenloop van omstandigheden? Een triest gebeuren? Of is het meer dan dat? Is het zwaarder dan dat? Een preek over het lijden van Jezus Christus, onderweg naar het kruishout.

Preek 2 Kon. 4:1-7

Een biddag-preek over een weduwe in nood. Ze heeft geen man en geen geld. Wel twee kinderen, waar ze voor moet zorgen. Ziet de Heere haar nood? Wil de Heere ook voor haar zorgen? Dan doet de weduwe iets, wat wij vandaag ook moeten doen. Bidden. Biddag voor een weduwe in nood. Als onderwijs en een lichtend voorbeeld voor ons vandaag.

Preek Zondag 39 HC

Kinderen opvoeden. Wat een mooie, maar ook een verschrikkelijk moeilijke taak is dat. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat goed? En wat is daarin het meest belangrijk? Een preek over het vijfde gebod, aan de hand van de Heidelbergse Catechismus Zondag 39. Over een kind, dat aan de hand van moeder én vader tot Christus mag gaan!

Preek Zondag 32 HC

In Christus ben je bevrijd, Hij maakt je dankbaar. Maar, wat betekent dat? Ik voel me zo vaak ondankbaar, gefrustreerd, teleurgesteld. Hoe kan dat? En wat moet ik daar nu mee? Hoe wordt ik werkelijk een bevrijd en dankbaar mens? Een les uit Zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus.

Preek Zondag 31 HC

Hoe kom je Gods Koninkrijk binnen? Wie heeft de sleutels, omdat de deuren van dat Koninkrijk te openen. En hoe weet ik, of ik die geopende deuren dan mag binnengaan, en redding mag ontvangen. Een preek over Zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus.

Preek Richteren 6:17-24

Als de Heere zijn volk wil verlossen, dan zál Hij zijn volk verlossen. En als de HEERE Gideon roept, dan roept de HEERE hem niet alleen. Nee, dan máákt de HEERE Gideon tot richter. Want Gods volk moet verlost worden. Een preek over Gods trouw die doorgaat, ook waar Gods volk het keer op keer laat afweten.