Ga naar de inhoud

Welkom!

Welkom op mijn site. Onder Preken en Artikelen vind je de laatste gepubliceerde preken en artikelen. Ieder is vrij om deze preken te gebruiken, bijvoorbeeld als leespreek in de eredienst.

Verder is er bij Overzicht preken een overzichtstabel van alle preken op deze website. Daar kan je sorteren op een gewenst Bijbelboek of thema.

Over mij persoonlijk kan je iets lezen onder de knop ‘over mij’. En neem gerust contact op als je vragen of opmerkingen hebt. Voor wekelijkse updates (max. 1x per week) kan je je aanmelden met je mailadres, links op de website.

Veel leesplezier!
C. Koster