Spring naar inhoud

Auteur: C. Koster

Gereformeerd predikant te Bleiswijk (DGK Lansingerland).

Preek Zondag 45 HC

Het gebed. Een prachtige gave van de Heere aan zijn volk. Terwijl het tegelijk heel moeilijk kan zijn om te bidden. Vraag jij wel eens: Heere, leer mij bidden? Weet je wat bijzonder is? De Heere wil jou leren bidden. Eén van de vele manieren waarop de Heere je wil leren bidden is via Hanna. Hanna als voorbeeld hoe wij mogen bidden tot God. Een preek over Zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus.

Preek Joh. 20:11-16

De intens verdrietige Maria staat bij het graf. Ontroostbaar. Ontredderd. Waar moet ze heen? Haar wereld is ingestort, want haar Heere is er niet meer. En nu is zijn graf ook leeg. Maria Magdalena, deze bijzondere vrouw die eerder al bevrijd is door Jezus Christus, mag nu opnieuw door Hemzelf bevrijd worden! Het paasevangelie van de eerste oor- en ooggetuige Maria Magdalena.

Preek Joh. 19:23-24

Naakt hing Hij aan het kruishout. Schaamtevol ontkleed. Er werd om zijn laatste kleren gedobbeld. Alles werd Hem afgenomen. Maar in Gods bijzondere plan, is dat de weg waarlangs Hij zijn kinderen juist wil bekleden. Zodat alle gelovigen niet naakt en schaamtevol staan voor Gods rechterstoel. Maar bekleed met de gerechtigheid van Christus. Een preek over het lijden van Jezus Christus.

Preek Mat. 27:28-29

“Gegroet, koning van de Joden.” Kan het nog met meer spot gezegd worden? De soldaten krijgen de vrije hand, om Jezus Christus met smaad en spot te overladen. Om hun spel met Hem te spelen. Is het een bizarre samenloop van omstandigheden? Een triest gebeuren? Of is het meer dan dat? Is het zwaarder dan dat? Een preek over het lijden van Jezus Christus, onderweg naar het kruishout.

Preek 2 Kon. 4:1-7

Een biddag-preek over een weduwe in nood. Ze heeft geen man en geen geld. Wel twee kinderen, waar ze voor moet zorgen. Ziet de Heere haar nood? Wil de Heere ook voor haar zorgen? Dan doet de weduwe iets, wat wij vandaag ook moeten doen. Bidden. Biddag voor een weduwe in nood. Als onderwijs en een lichtend voorbeeld voor ons vandaag.

Preek Zondag 39 HC

Kinderen opvoeden. Wat een mooie, maar ook een verschrikkelijk moeilijke taak is dat. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat goed? En wat is daarin het meest belangrijk? Een preek over het vijfde gebod, aan de hand van de Heidelbergse Catechismus Zondag 39. Over een kind, dat aan de hand van moeder én vader tot Christus mag gaan!