Ga naar de inhoud

Tag: Lijdenstijd

Preek Joh. 13:21-30

Judas heeft de Heere Jezus verraden. Een huiveringwekkende gebeurtenis. Hoe is het mogelijk? Hoe kwam Judas tot deze daad? Was het een bewuste keuze? Of het noodlot? Een preek over de verrader, die voor zijn verraad al ontmaskert wordt door Jezus Christus. De laatste preek uit de serie over Jezus Christus, die met zijn discipelen het laatste Pascha eet.

Preek Lukas 22:19-20

Het zijn bekende woorden: ‘het nieuwe verbond in mijn bloed’. Maar wat betekenen die woorden eigenlijk? En hoe kan het, dat Jezus Christus inbreekt in het oeroude sacrament van het Pascha? En dat opheft tot het sacrament van het Avondmaal? De tweede preek in een serie over de Heere Jezus, die het laatste Pascha viert samen met zijn discipelen.

Preek Lukas 22:17-18

Een preek over de drinkbekers van Jezus Christus, ons Paaslam. De beker van het Paschafeest. De beker van het lijden. En de beker van de bruiloft van het Lam, die Hij straks met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader! De eerste preek van een korte serie over de laatste Paschaviering van Jezus Christus met zijn discipelen.

Preek Joh. 19:23-24

Naakt hing Hij aan het kruishout. Schaamtevol ontkleed. Er werd om zijn laatste kleren gedobbeld. Alles werd Hem afgenomen. Maar in Gods bijzondere plan, is dat de weg waarlangs Hij zijn kinderen juist wil bekleden. Zodat alle gelovigen niet naakt en schaamtevol staan voor Gods rechterstoel. Maar bekleed met de gerechtigheid van Christus. Een preek over het lijden van Jezus Christus.

Preek Mat. 27:28-29

“Gegroet, koning van de Joden.” Kan het nog met meer spot gezegd worden? De soldaten krijgen de vrije hand, om Jezus Christus met smaad en spot te overladen. Om hun spel met Hem te spelen. Is het een bizarre samenloop van omstandigheden? Een triest gebeuren? Of is het meer dan dat? Is het zwaarder dan dat? Een preek over het lijden van Jezus Christus, onderweg naar het kruishout.