Ga naar de inhoud

Tag: Pasen

Preek Joh. 20:11-16

De intens verdrietige Maria staat bij het graf. Ontroostbaar. Ontredderd. Waar moet ze heen? Haar wereld is ingestort, want haar Heere is er niet meer. En nu is zijn graf ook leeg. Maria Magdalena, deze bijzondere vrouw die eerder al bevrijd is door Jezus Christus, mag nu opnieuw door Hemzelf bevrijd worden! Het paasevangelie van de eerste oor- en ooggetuige Maria Magdalena.

Preek Romeinen 6:4

Wat is de doop een mooi sacrament. Zo kernachtig mogen we daarin leren en gaan geloven de eenheid tussen Jezus Christus en de gelovigen. De eenheid van de dood en opstanding van Jezus Christus aan de ene kant, en de genade en het nieuwe leven van Gods kinderen aan de andere kant.