Ga naar de inhoud

Tag: Pilatus

Preek Joh. 19:23-24

Naakt hing Hij aan het kruishout. Schaamtevol ontkleed. Er werd om zijn laatste kleren gedobbeld. Alles werd Hem afgenomen. Maar in Gods bijzondere plan, is dat de weg waarlangs Hij zijn kinderen juist wil bekleden. Zodat alle gelovigen niet naakt en schaamtevol staan voor Gods rechterstoel. Maar bekleed met de gerechtigheid van Christus. Een preek over het lijden van Jezus Christus.

Preek Mat. 27:28-29

“Gegroet, koning van de Joden.” Kan het nog met meer spot gezegd worden? De soldaten krijgen de vrije hand, om Jezus Christus met smaad en spot te overladen. Om hun spel met Hem te spelen. Is het een bizarre samenloop van omstandigheden? Een triest gebeuren? Of is het meer dan dat? Is het zwaarder dan dat? Een preek over het lijden van Jezus Christus, onderweg naar het kruishout.