Ga naar de inhoud

Boek: De HEERE is vrede

Ik heb een serie van tien preken mogen houden over de door God gegeven richter Gideon, zoals beschreven in Richteren 6 t/m 8. De preken zijn herzien en bijgewerkt, zodat ze geschikt zijn om te lezen. Ze zijn gebundeld en uitgegeven in een boekje met als titel: ‘de HEERE is vrede’.

In deze geschiedenis van Gideon kan je op treffende wijze zien dat Gideon gewoon een mens is. De auteur laat zien hoe de HEERE Gideon bij de afgoden vandaan trekt, hem roept en maakt tot richter in Israël. Gideon mag zelfs leiding geven aan een van de grootste overwinningen van heel de geschiedenis van het Oude Testament: de Midiansdag. Op die bijzondere dag verslaat een kleine Gideonsbende een enorm leger op verpletterende wijze. Maar er is ook een minder ‘verpletterende’ kant: Gideon verandert van een verlosser tot een verleider! Dan zie je: Gideon is slechts een mens. Het richterschap van Gideon roept om de volmaakte Richter, die Gods volk volkomen zal verlossen van alle zonde en kwade machten.

Het is een handzaam boekje ter overdenking en verdere bestudering van deze geschiedenis. Het is uitgegeven als paperback met een kleurvolle omslag (zie hierboven) en telt 144 pagina’s. Als je wilt, dan kan je het boekje kopen voor €7,50 (excl. verzendkosten). Als je mij een mailtje stuurt met je adres, dan zal ik je na betaling een boekje doen toekomen.

Overigens staan de eerste twee preken van Gideon online. Via deze link kan je ze vinden: preken Richteren 6.

Gepubliceerd inUpdate

Reacties zijn gesloten.