Ga naar de inhoud

Tag: heiliging

Preek Hebreeën 12:14-15

In deze vierde en laatste preek over Hebr. 12 zien we, dat de Hebreeënschrijver opnieuw een heldere, krachtige oproep geeft: we moeten najagen de vrede met allen en de heiliging. Daartoe roept God u op: streef en verlang naar vrede en heiliging, met alles wat in je is. Stel dat op de eerste plaats in je leven. Als je dat doet, dan rust daar rijke zegen op in de gemeente. Maar als je vrede en heiliging niet najaagt, dan kan er in de gemeente zomaar allerlei moeiten ontstaan. Er kan verslapping zijn in het geloof, zonden in je eigen leven of onderlinge ruzies. Het tegenovergestelde van vrede en heiliging dus. Dat is enorm gevaarlijk, want dat leidt uiteindelijk tot afval van God. Daarom zegt de Heere: zie er op toe. En hou elkaar scherp. Hou elkaar bij de les. Wie zo volhardt in geloof en gehoorzaamheid, die mag God zien. Rijke belofte om bij God te zijn, in zijn heerlijkheid. In volmaakte vrede en heiliging.