Ga naar de inhoud

Moderne media en jouw geweten

Als kind van God leef je dagelijks met de Heere. Je leeft voor Gods aangezicht. Daarbij mag je een goed geweten hebben. Maar hoe ga je nu gewetensvol om met moderne media?

Geweten
Weet jij wat het geweten is? Je geweten is de stem in je hart, die zijn oordeel velt over wat je doet en zegt. Je geweten kijkt als het ware met je mee, bij alles wat je doet. En het heeft daar een oordeel over. Als je bijvoorbeeld iets gemeens zegt, of iets verkeerds doet. Dan voelt dat niet goed. Je geweten zegt dan, dat het niet goed is wat je doet. Het geweten helpt je daarom de goede koers te houden. Het geweten wil je helpen om misstappen of grove zonden te voorkomen.

Iedereen heeft een geweten. Maar niet ieder geweten ontwikkelt zich op dezelfde manier. Je geweten wordt gevormd tijdens je leven, met name in je jeugd. Je geweten kan ook afgestompt worden. Goede, Bijbelse gewetensvorming is onmisbaar. De stem van je geweten moet altijd weer op toon worden gebracht door de Bijbel. Want je geweten kan ook te veel of te weinig zeggen. Maar de Bijbel zegt ons wanneer wij schuldig staan tegenover de Heere.

Misschien heb jij een liefdevolle, consequente en christelijke opvoeding (gehad). Dat is enorm waardevol voor een goede vorming van je geweten.

Geweten in onze tijd
Bij veel mensen in Nederland is vandaag de dag het geweten niet gevormd door de Bijbel. Bij hen is het dan afgestompt door zonden, waaraan men gewend is geraakt. In de wereld waarin we leven heeft men vaak geen last van het geweten. Bijvoorbeeld als mensen vloeken. Of bij overspel of euthanasie. En soms heeft men zelfs geen last van het geweten bij abortus.

Als christen kan je er verbijstert naar kijken. Mensen doen alsof er geen norm is. Alsof goed en kwaad alleen wordt bepaald door iemands gevoel en door de situatie op het moment van de keuze. Wat goed voelt, dat is goed. Denk maar aan het gedrag van vele jongeren, rondom de jaarwisseling of soms bij een voetbalwedstrijd. Ze doen maar. Het is fijn, gezellig, het geeft een kick en adrenaline. Illegaal vuurwerk? Roekeloos gedrag? Ach, wat maakt het uit? Soms mag je toch wel zo’n lolletje hebben? Zo rechtvaardigen velen hun zondige gedrag. Jong en oud.

Geweten en het beeldscherm
De neiging tot zondigen is natuurlijk van alle tijden. Maar de chaos in de maatschappij van vandaag steunt je niet om je goed te gedragen. Ook is de mogelijkheid om te zondigen heel dichtbij. Op het beeldscherm kunnen we van alles tevoorschijn toveren. Legaal en illegaal, naar Gods wet of tegen Gods wet in.

Vroeger was er één zo’n scherm per stad. Dat was het bioscoopscherm. Je moest best een aantal drempels over, als je naar de bioscoop wilde. Vervolgens kwam het beeldscherm een stuk dichterbij door de televisie in de huiskamers. Daarna deden de computers hun intocht binnen de gezinnen. En nu zijn de mobiele telefoon en de tablet aan deze reeks beeldschermen toegevoegd. De Smartphone en tablet zijn schermen die zeer dichtbij ons zijn. Voor eigen individueel gebruik, wanneer je maar wilt, hoe lang je maar wilt. En je kunt erop laten verschijnen, wat je maar wilt. Het beeldscherm is steeds dichterbij gekomen. En steeds individueler en anoniemer.

Rein geweten?
Een goede gewetensvorming en een rein geweten is erg belangrijk. Juist in een individuele, anonieme wereld, is het geweten cruciaal. Een groot deel van de sociale controle is weggevallen, terwijl die controle voorheen er wel was. Daarom komt het er in onze tijd temeer op aan dat jij weet dat je Gods kind bent. En dat je weet hoe je moet leven als Gods kind. Ook in je omgang met moderne media.

Laat jij je geweten vormen door de Bijbel of door de wereld, met haar eigen normen en waarden? En laat jij je geweten ook spreken als het moet? Heb jij in je omgang met het televisiescherm, je computerscherm en je smartphone of tablet een rein geweten? Ken jij de vreugde en de rijkdom van een rustig hart, dat vrede heeft met God? Dat is een hart, dat niet gekweld wordt door zondig gedrag en verkeerde keuzes. Dat niet opgejaagd wordt door de 24uurs communicatie. Durf jij God in je hart en in je leven te laten kijken, zonder dat je bang bent voor zonden die je niet beleden hebt? Is jouw gebed ook “Toets mij HERE, en ken mijn gedachten” (Psalm 139)?

Vraag vergeving voor zonden of zondig gedrag wat je hebt (gehad). En zoek naar manieren hoe je tegen zonden of tegen zondig gedrag kan strijden. Vraag God om hulp en wijsheid. En, als dat nodig is, vraag mensen in je omgeving om mee te denken. Zo mag je, met Gods kracht, de goede strijd van het geloof strijden. En een gewetensvolle omgang hebben met moderne media.

Dit artikel is een gereviseerde versie van een eerder geplaatst in de Bazuin.

Gepubliceerd inArtikel

Reacties zijn gesloten.